HISTORIA - WYDARZENIA - INFORMACJE - AKTUALNOŚCI: WITAM NA STRONIE TERESPOL.info24 ORAZ ZAPRASZAM DO ODWIEDZANIA STRONY - "GONIEC TERESPOLSKI - STRONA PRZYJACIÓŁ TERESPOLA I OKOLICY" NA FACEBOOKU

czwartek, 29 maja 2014

Konkurs dla młodzieży - „Młodzież o członkostwie Polski w Unii Europejskiej”


Konkurs na materiał prasowy: 
„Młodzież o członkostwie Polski w Unii Europejskiej”
Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z terenu całej Polski, do wzięcia udziału w konkursie na materiał prasowy „Młodzież o członkostwie Polski w Unii Europejskiej”.
Celem konkursu jest:

1.  Zwrócenie uwagi młodych obywateli na obchody 10-rocznicy przystąpienia Polski do UE. 

2. Rozszerzenie kręgu uczestników debaty publicznej nt. pozycji Polski na arenie międzynarodowej o młodych obywateli, a pośrednio ich rodziców i opiekunów. 

3.  Prezentacja efektów akcesji, widzianych oczami nastoletnich obywateli. 

4.  Uwrażliwienie pracowników samorządów, zajmujących się współpracą międzynarodową, na głos młodego pokolenia. 

Forma prac konkursowych to przygotowanie reportażu, wywiadu prasowego lub artykułu, na jeden z czterech tematów związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.
Materiał prasowy musi dotyczyć jednego z następujących tematów:
  • Udział w młodzieżowej wymianie międzynarodowej w ramach krajów Unii Europejskiej i państw aspirujących
  • Obchody 10-lecia członkostwa Polski w UE w mojej miejscowości (reportaż).
  • Moje pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego – dlaczego głosuję? (reportaż)
  • Jak żyło się w Polsce przed wejściem do Unii Europejskiej?
Termin nadsyłania prac i materiałów konkursowych  do 30 września 2014 r. 
Szczegółowe informacje o konkursie - Regulamin i formularz zgłoszenia  tutaj:


Organizatorami są Związek Miast Polskich, we współpracy z INFOR PL SA z siedzibą w Warszawie, wydawcą Gazety Samorządu i Administracji, Polską Agencją Prasową S.A.  z siedzibą w Warszawie, wydawcą Serwisu Samorządowego PAP, Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży, Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP.  

Konkurs odbywa się w ramach projektu:
 „Dekada członkostwa Polski w UE – jacy byliśmy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?”, realizowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, w ramach Wsparcia samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014.
Honorowy patronat nad konkursem objęła Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

wtorek, 27 maja 2014

Polsko – niemieckie spotkanie dzieci i młodzieży w Terespolu

Od 30 czerwca do 4 lipca w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu gościć będą uczniowie oraz nauczyciele ze szkoły w Lovenbergu w Niemczech.


25 osobowa grupa dzieci oraz młodzieży z Niemiec wspólnie z rówieśnikami z Terespola przez cztery dni poznawać będzie nadbużańskie tereny, uczestniczyć w warsztatach oraz wycieczkach krajoznawczych.
Organizatorzy przygotowali warsztaty taneczne, plastyczne, fotograficzne oraz graffiti, podczas których uczniowie obu szkół będą mieli niebywałą okazję wspólnie pracować, bawić się oraz wzajemnie poznawać. W podsumowaniu zajęć warsztatowych uczestniczyć będą także uczniowie z Białorusi.
„Nadbużańska przygoda” to projekt autorstwa dwóch nauczycielek Anny Warakomskiej oraz Jolanty Konarskiej, realizowany we współpracy z kilkoma innymi nauczycielami ZSP nr 1.
Projekt dofinansowywany jest przez Organizację Międzynarodową Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz burmistrza miasta Terespol, Jacka Danieluka.
Współpraca ZSP nr 1 ze szkołą w Lovenbergu trwa już od kilku lat. Uczniowie z Terespola gościli w Niemczech dwa lata temu i przywieźli ze sobą wyjątkowe wrażenia oraz wspomnienia.
Terespolska Jedynka od wielu już lat współpracuje także ze szkołami i Wioską Dziecięcą na Białorusi. Ich przyjazd na czerwcowo-lipcowy obóz pozwoli dzieciom oraz młodzieży z trzech tak odmiennych kulturowo państw na wymianę doświadczeń, poznanie swoich tradycji narodowych, ale przede wszystkim nawiązywanie nowych kontaktów.

Kamila Korneluk

piątek, 23 maja 2014

I Międzygminny Konkurs Literacki ,,Na skraju świata"

Pomysłodawcą konkursu, a zarazem  przewodniczącym jury I edycji jest
 Dominik Sobol- poeta, laureat
ogólnopolskich konkursów poetyckich oraz stypendysta Marszałka Woj. Lubelskiego w
dziedzinie literatury za rok 2014.
REGULAMIN
1. Organizatorami Konkursu są: Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy miejskiej Terespol oraz Biblioteka Miejska w Terespolu.
2. Konkurs dzieli się na dwie kategorie i jest skierowany do młodzieży szkolnej jak i dorosłych, zamieszkałych na terenie obu gmin Terespol: miejskiej i wiejskiej oraz w gminie Zalesie, niezrzeszonych w Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich.
3. Nie ograniczamy tematyki i formy prac. Oczekujemy m.in. wierszy, opowiadań, esejów, dzienników, piosenek, wspomnień.
4. Warunkiem uczestnictwa powinno być przesłanie tradycyjną pocztą (bez podawania na kopercie nadawcy) na adres: MOK Terespol ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespoldopiskiem „Na skraju świata” bądź na jeden z dwóch adresów mailowych: tottenhot@gazeta.pl, mokterespol@wp.eu – od 1 do 3 dowolnych, własnych utworów do stron maszynopisu ( np. 2 wiersze na 2 stronach plus opowiadanie na 3 stronie) w 5 egzemplarzach wydruku komputerowego, nigdzie wcześniej niepublikowanych ani nagradzanych w innych konkursach.
5. Prace powinny być opatrzone godłem (pseudonimem literackim) i numerem kategorii ( I osoby do 18 roku życia, II- dorośli) a do nich dołączona mała koperta z godłem, zawierająca kartkę z danymi autora (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail). W przypadku przysyłania utworów na adres mailowy prosimy o wpisanie w tytule wiadomości hasła „Na skraju świata” oraz kategorii (e-maile osób biorących udział w konkursie również muszą być podpisane pseudonimem. Nie mogą zawierać imienia i nazwiska autora, gdyż automatycznie dyskwalifikuje to z udziału w konkursie. Imion i nazwisk wraz z danymi osobowymi będziemy oczekiwać od nadawców e-maili tylko w przypadku, gdy będą laureatami konkursu).
6. Na prace konkursowe czekamy do dnia 20 czerwca 2014 roku. Decyduje data stempla pocztowego oraz godzina wysłania e- maila (najpóźniej do 19 czerwca do 23.59).
7. Laureaci zostaną wcześniej powiadomieni o wynikach konkursu. Wręczenie nagród (o ich podziale, charakterze i wysokości decyduje jury ) i prezentacja utworów laureatów nastąpi w ostatnim tygodniu czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej przy Bibliotece Miejskiej w Terespolu. Nagrody należy odebrać osobiście. Nagrody nie odebrane przez laureatów przechodzą na rzecz organizatorów.
8. Autorzy nadsyłając prace na konkurs, zgadzają się na ich publikację przez organizatorów oraz przetwarzanie swoich danych osobowych.
9. W jury I edycji zasiądą : D. Sobol (przewodniczący) oraz Anna Pietrusik, Krystyna Szelest, Kamila Korneluk oraz Mirosław Chodynicki.

czwartek, 15 maja 2014

Międzynarodowy Bieg Przyjaźni Brześć - Terespol 14.06.2014

Już po raz dziewiąty wystartuje Międzynarodowy Bieg Przyjaźni, który charakteryzuje się cykliczną zmianą miejsca startu i mety. W tym roku start  nastąpi w Brześciu na Białorusi, a meta i zakończenie biegu odbędzie się w Terespolu . Biegacze pobiegną na dystansie ok.12 kilometrów. W zawodach tych promujących sport masowy i międzynarodową współpracę, co roku bierze udział ponad 100 zawodników z Polski, Białorusi, Ukrainy i innych krajów europejskich. Uczestnicy są podzieleni na kategorie do 19 lat, 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50 i więcej.  
Organizatorami Międzynarodowego Biegu Przyjaźni są: Miejski Ośrodek Kultury i Urząd Miasta w Terespolu a także Wydział Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Brześć na Białorusi oraz Klub Olimpijczyka w Terespolu.  


Warunki uczestnictwa:


1. Udział w biegu jest bezpłatny.
2. Zgłoszenia (mailowo, telefonicznie, osobiście) przyjmowane były do 15 maja. 
3. Organizatorzy wyrobią uczestnikom bezpłatne wizy białoruskie. W tym celu należy: wypełnić pismem komputerowym wniosek wizowy, który znajduje się na stronie: MOK TERESPOL  (zakładka pliki do pobrania)
4. Do końca maja dostarczyć do MOK wniosek z kolorowym zdjęciem i paszportem, oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
5. Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo:
- dostarczyć pisemną zgodę obojga rodziców/opiekunów,
- kserokopie ich dowodów osobistych,
- oświadczenie obojga rodziców/opiekunów o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
6. Zawodnicy zostaną objęci ubezpieczeniem.
7. Rejestracja zawodników odbędzie się 14.06.2014 od godziny 7:00 do 8:00 w MOK Terespol, następnie wyjazd autokarem do Brześcia.
8. Start Biegu 11:00 czasu polskiego.

Relacja i galeria foto z biegu: <<<<<<<<<<<< TUTAJ >>>>>>>>>>>>

wtorek, 13 maja 2014

Noc Muzeów w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej - 17.05.2014

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Terespola i okolic na Noc Muzeów w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.

 
Zapraszamy również na warsztaty “Tradycje muzyczne” 24-27 lipca, realizowane w ramach obchodów Roku Kolberga, Projekt Usłyszeć tradycję. Bądźmy jak Oskar Kolberg
Prowadzący: Zdzisław Marczuk, Mateusz Niwiński.
Celem warsztatu nie jest tylko nauka wybranej tradycji muzycznej, lecz bardziej ukazanie wielości możliwości jej interpretacji, sposobów jej nauki i praktykowania. Będzie to możliwe poprzez pokazanie różnic pomiędzy muzyką mazowiecką i muzyką Południowego Podlasia, niejednokrotnie niosącymi wiele pokrewnych wątków, a także, związanymi z nimi dwoma odmiennymi stylami gry reprezentujących je skrzypków tradycyjnych. Warsztat wprowadza w metodę nauki gry na skrzypcach ze słuchu w relacji mistrz – uczeń, będącej typowym dla kultury tradycyjnej sposobem transmisji wiedzy i umiejętności. Warsztat otwarty jest zarówno dla osób które przynajmniej w stopniu podstawowym opanowały grę na skrzypcach jak i muzyków bardziej doświadczonych . Dla wszystkich może być to inspiracja do otwarcia się na nowe kierunki muzyczne, sposobność nauki muzyki tradycyjnej metodą bazującą na czynnym uczestnictwie w procesie edukacyjnym odwołując się w dużej mierze do intuicyjnego poznawania muzyki. Warsztat oparty na kilku wybranych tematach muzycznych prezentowany przez obu skrzypków, będzie polegał na analizie ich budowy elementów danego stylu gry. Obejmie też naukę akompaniamentu na basach i osadzenie melodii w pulsie, także poprzez ćwiczenia gry na bębenku obręczowym.
Wymagana umiejętność gry na instrumencie i własny instrument.

Warsztaty „Tradycje muzyczne”
Miejsce: ZABOREK 
http://www.zaborek.com.pl/przewodnik.php 
WSTĘP WOLNY, liczba miejsc ograniczona, po wcześniejszych zapisach
ZAPISY od 30 kwietnia do 14 lipca na etnografia@muzeumbiala.pl
Muzeum nie zapewnia noclegów i wyżywienia.
Wiecej 
https://www.facebook.com/events/1415403562053840/
Prosimy o udostępnienie, żeby jak najwięcej mieszkańców dowiedziało się zarówno o programie Nocy Muzeów, jak i naborze na warsztaty, może ktoś zechce skorzystać.

Agnieszka Mikszta
Dział Etnografii Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

niedziela, 4 maja 2014

III Międzynarodowy Turniej Eisstocka w Terespolu - 03.05.2014

Organizatorem Turnieju był Klub Olimpijczyka przy ZSO nr1 w Terespolu, a personalnie: Andrzej Korbal – propagator tej dyscypliny sportowej na naszym  terenie, zawodnik, opiekun drużyn, a jednocześnie trener. Zawody odbywały się o Puchar Burmistrza Miasta Terespol, pana Jacka Daniluka. Fundatorem wszystkich nagród był Urząd Miasta. W zawodach wystartowało 8 drużyn: 3 z Polski, 4 z Brześcia i 1 z Mińska.
Bezkonkurencyjni okazali się juniorzy z Terespola ( uczestnicy Mistrzostw Świata w Austrii w lutym tego roku) w składzie: Bartek Wiśniewski, Jakub Żukowski, Dawid Gregorczuk i Kamil Drapich. Osiągnięty rezultat świadczy o ty, że talent poparty systematyczną, ciężką pracą w każdej dziedzinie życia przyniesie oczekiwane wyniki!
Trenerem chłopców jest Andrzej Korbal.
Ostateczna kolejność:
Im – Terespol Juniorzy – 12:2
II m – ACE Brześć – 10:4
III m – Chaczitili Brześć – 9:5
IV m – Terespol Seniorzy – 8:6
V m – Panda Brześć – 6:8
VI m – Mińsk – 5:9
VII m – Real Brześć – 4:10
VIII m – Terespol II – 2:12
Terespol seniorzy: Andrzej Korbal, Marek Czerwiński, Tomasz Czapski, Grzegorz Gregoruk
Terespol II: Robert Lewczuk, Bartek Gregoruk, Zdzisław Wołoszko, Artur Jakuszko


Zainteresowanych tą dyscypliną odsyłamy na stronę Klubu Olimpijczyka w Terespolu 

Tekst: Krystyna Pucer  Foto: Paulina Nejman