HISTORIA - WYDARZENIA - INFORMACJE - AKTUALNOŚCI: WITAM NA STRONIE TERESPOL.info24 ORAZ ZAPRASZAM DO ODWIEDZANIA STRONY - "GONIEC TERESPOLSKI - STRONA PRZYJACIÓŁ TERESPOLA I OKOLICY" NA FACEBOOKU

piątek, 17 października 2014

Wybory Samorządowe 2014 - Oni idą po władzę w mieście

W wyborach samorządowych 16 listopada w Terespolu wystartuje 40 zarejestrowanych kandydatów na radnych z 4 komitetów wyborczych. Będą oni ubiegać się o 15 mandatów. Na Burmistrza Miasta wystartuje tylko jeden kandydat, obecny Burmistrz Jacek Danieluk.
Wyborcy z Terespola oraz gminy Terespol i gminy Zalesie wybiorą również swoich przedstawicieli do rady powiatu bialskiego. W okręgu nr2 o 3 mandaty radnego powiatowego ubiegać się będą 24 osoby, w tym 11  z Miasta Terespol, reprezentujące 4 komitety wyborcze. 


Źródło:PKW

piątek, 10 października 2014

Walka o Twierdzę Brzeską w fotografii niemieckiej

Jak wynika z „Kroniki – Historii 20. Dywizji Piechoty Zmechanizowanej (DPZmech.)” opracowanej przez uczestnika tych walk Dietwarta ASMUSA przebiegała ona w następujący sposób:
Do walki tej zaangażowano 20. DPZmech. i artylerię korpuśną XIX Korpusu Pancernego w sile ponad 150 dział. (zdj. 1)
Już wcześniej marsz 76. pułku piechoty zmechanizowanej (ppzmech) został zatrzymany przez 18. Dywizję Piechoty (DP) pod Andrzejewem na południe od Zambrowa (zdj. 2 ). 
O stratach 76. ppzmech świadczy cmentarz żołnierzy tego pułku, którzy zginęli nim osiągnęli Brześć. (zdj. 3). W wyniku zerwania mostów na rzece Leśna koło Katenborga (wg nazewnictwa niemieckiego) zaistniała konieczność forsowania rzeki w bród. (zdj. 4)
Dla obejścia twierdzy od zachodu przez 76. ppzmech, 43 batalion saperów przygotował przeprawę na Bugu w rejonie Nepli. (zdj. 5)
Po przekroczeniu rzeki pododdziały pułku podjęły marsz w kierunku Terespola (zdj. 6). Towarzyszyły im samochody pancerne. (zdj. 7)
Po opanowaniu Terespola i zmasakrowaniu batalionu samochodów pancernych mjr. JASKULSKIEGO w dniu 17 września w godzinach rannych przez ocalały most na Bugu zaatakowano Bramę Saperską (wg terminologii niemieckiej) – chodzi chyba o Bramę Terespolską. (zdj. 8)
Po zdobyciu twierdzy zwolniono z więzienia Brygidki grupę folksdojczy osadzonych tam za sabotaż i dywersję. (zdj. 9) W godzinach popołudniowych dowódca 76. ppzmech pułkownik GOLLICK wraz z szefem sztabu pułku na wieży Saperskiej (Terespolskiej) sporządzają raport o przebiegu walk. (zdj. 10)
Po zdobyciu twierdzy zaistniała konieczność rozminowania terenu. (zdj. 11)
W dniu 22 września twierdza została przekazana Armii Czerwonej (zdj.12) a na nim kombrig Siemion KRIWOSZEJN).
Kolejne zdjęcie (zdj. 13) uwiecznia ceremoniał przekazania Twierdz Brzeskiej stronie radzieckiej.

Artykuł na podstawie „Kroniki – Historii 20 DPZmech” opracował: Krzysztof ALEKSANDRUK