HISTORIA - WYDARZENIA - INFORMACJE - AKTUALNOŚCI: WITAM NA STRONIE TERESPOL.info24 ORAZ ZAPRASZAM DO ODWIEDZANIA STRONY - "GONIEC TERESPOLSKI - STRONA PRZYJACIÓŁ TERESPOLA I OKOLICY" NA FACEBOOKU

wtorek, 17 marca 2015

Bezpieczni seniorzy z Małaszewicz

Jak bezpiecznie poruszać się po drogach, na czym polegają zmiany w kodeksie drogowym i jak ustrzec się przed złodziejami na wnuczka takie pytania zadała Danuta Szelest, przewodnicząca Klubu Seniora „Złoty Wiek” w Małaszewiczach zaproszonym na spotkanie policjantom z Komendy Policji w Terespolu.
Podczas spotkania, które odbyło się 17 marca w świetlicy wiejskiej w Małaszewiczach, zastępca komendanta Marian Głuszczuk, dzielnicowy Małaszewicz  Janusz Drygulski, a także dzielnicowy Terespola Arkadiusz Kamiński objaśniali najważniejsze zasady poruszania się pieszych oraz rowerzystów, przestrzegając jednocześnie przed łamaniem przepisów w trosce głównie o bezpieczeństwo. Omówili także zmiany w kodeksie drogowym, zwracając szczególną uwagę na kwestię odpowiedniego oznaczenia, jakie powinni posiadać zarówno piesi, jak i rowerzyści w godzinach wieczornych. Wszyscy obecni na spotkaniu otrzymali elementy odblaskowe, a także ulotkę „Bezpieczny Senior”, zawierającą informacje o zagrożeniach, jakie czyhają na starsze osoby.


Temu tematowi poświęcona był druga cześć spotkania, w trakcie której seniorzy dowiedzieli się, na czym polega oszustwo na wnuczka, jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą odzwanianie na nieznane numery telefonu oraz niewłaściwe korzystanie z Internetu. Kończąc spotkanie Marian Głuszczuk przestrzegł także przed zbytnią ufnością wobec nieznajomych, zachęcając jednocześnie do większej troski o własne mienie. Klub Seniora „Złoty Wiek”, który zorganizował to bardzo ciekawe spotkanie, istnieje od 2011 roku. Obecnie liczy ponad dwudziestu członków, którzy spotykają się każdego wtorku w świetlicy wiejskiej w Małaszewiczach. Jest to niezwykle aktywny i prężnie działający klub, zrzeszających bardzo twórczych, a przede wszystkim pełnych życia emerytów z Małaszewicz. Seniorzy każdego roku przygotowują spotkanie opłatkowe, na które zapraszają władze gminy, ale także samotnych mieszkańców wsi. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się organizowany przez nich Bal Karnawałowy, w którym chętnie uczestniczą mieszkańcy Małaszewicz.
Klub Seniora „Złoty Wiek” współpracuje z seniorami z Terespola oraz Chotyłowa, wspólnie organizując wycieczki oraz różnego typu spotkania, także taneczne. Małaszowscy seniorzy spotykają się na wspólnym grillowaniu, uczestniczą w wycieczkach rowerowych. Propagują i dbają o polskie tradycje, organizując spotkania tematyczne, a także śpiewając polskie pieśni, m.in. ludowe. Wprawdzie, jak sami podkreślają, śpiewają od niedawna, wystąpili już na gminnych uroczystościach. Klub „Złoty Wiek” to jak dotąd jedyna tak sprawnie działająca grupa w Małaszewiczach. Seniorzy bez wątpienia dają przykład młodszym mieszkańcom, że w każdym wieku można organizować sobie czas w sposób aktywny i twórczy.

Tekst i foto: Kamila Korneluk
Oprac: Adam Rymaszewski (GT)