HISTORIA - WYDARZENIA - INFORMACJE - AKTUALNOŚCI: WITAM NA STRONIE TERESPOL.info24 ORAZ ZAPRASZAM DO ODWIEDZANIA STRONY - "GONIEC TERESPOLSKI - STRONA PRZYJACIÓŁ TERESPOLA I OKOLICY" NA FACEBOOKU

sobota, 17 października 2015

Miejski Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników oświaty naszego miastatymi słowami 13 października dyrektor Zenon Iwanowski powitał nauczycieli oraz pracowników szkół oraz przedszkola w Terespolu, którzy zgromadzili się w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu z okazji Miejskiego Dnia Nauczycieli. Serdeczne słowa powitania skierował także do emerytów oraz gości, którzy licznie przybyli na uroczystości. Spotkanie rozpoczęło się występami uczniów, przygotowanych przez Dorotę Poleszczuk, Barbarę Badalską oraz Tomasza Jezuita. Zarówno scenki obrazujące szkolne życie, jak również pantomima na temat miłości wywołały wiele emocji wśród zebranej publiczności, która nagrodziła aktorów gromkimi brawami. 
Głównym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń nauczycielom oraz pracownikom szkół i przedszkola. W pierwszej kolejności nagrodę wręczył Jacek Danieluk, który Nagrodę Burmistrza przyznał Elizie Lańskiej, Barbarze Badalskiej oraz Edycie Drobysz. Burmistrz pogratulował wszystkim pracownikiem oświaty i podkreślił, że wspólne obchody Dnia Nauczyciela to niezwykle piękna tradycja, którą bez wątpienia należy kontynuować. Swoje nagrody wręczyli także dyrektorzy Dorota Szprychel oraz Zenon Iwanowski, którzy docenili pracę i zaangażowanie pracowników swoich placówek.
Słowa podziękowania za oddaną pracę oraz najlepsze życzenia złożyli przewodniczący Rady Miasta Jarosław Tarasiuk oraz wiceprzewodnicząca Ewa Zając, a także przedstawiciele Rady Rodziców obu szkół. Podczas uroczystości przysięgę złożyły Ewa Kral i Katarzyna Polaczuk, które w tym roku otrzymały tytuł nauczyciela mianowanego.
Miejski Dzień Edukacji to święto wszystkich pracowników oświaty w Terespolu. 
Po raz pierwszy odbyło się w 2008 roku z inicjatywy burmistrza Jacka Danieluka oraz dyrektorów szkół.

Tekst i foto: Kamila Korneluk 

piątek, 16 października 2015

Dofinansowanie terespolskiej kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu dzięki otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury, priorytet: ,,Infrastruktura domów kultury", zakupił  zestawy wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej:
- podesty sceniczne (6x4 m),
- namioty ekspresowe: 3x6 m (1 sztuka) i 3x3 m (3 sztuki),
- stoły z rozkładanymi nogami (7 sztuk),
- zestawy parawanów.
Projekt, który został złożony  przez terespolski Ośrodek Kultury  nosił nazwę: ,,Zakup wyposażenia do prowadzenia edukacji kulturalnej w i poza ośrodkiem kultury"
MOK Terespol przeznaczył na te zakupy tylko 4 800 zł wkładu własnego, a otrzymał 25 000 zł dofinansowania. Dyrekcja i pracownicy są przekonani, że dzięki tym zakupom będą mogli w większym stopniu wychodzić ze swoją ofertą kulturalną i edukacyjną  w przestrzeń miejską, głównie w plener i różne inne lokale typu: restauracja, biblioteka, szkoła ponieważ stan infrastrukturalny Miejskiego Ośrodka Kultury jest w niektórych przypadkach niewystarczający. 

Adam Rymaszewski

czwartek, 15 października 2015

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 13 października, w terespolskiej Jedynce, miała wyjątkowy charakter. Rozpoczęła się wręczeniem nagród uczestnikom konkursu „Segregujesz-Zyskujesz 2015”. Konkurs od wielu już lat organizują Urząd Miasta Terespol oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którzy tym razem zachęcali do zbierania makulatury. Burmistrz Jacek Danieluk oraz prezes PGKiM Jacek Szczepaniak nie tylko pogratulowali zwycięzcom i wręczyli nagrody, ale przede wszystkim wyrazili słowa uznania dla wszystkich uczniów, którzy z takim zaangażowaniem uczestniczyli w tej ekologicznej inicjatywie. W tym roku do konkursu przystąpiło ponad stu uczniów, którzy zebrali łącznie 8240 kg makulatury. Najlepszy okazał się Maciej Lański, który dostarczył 1234 kg makulatury. Drugie miejsce zajął Adam Jaworski (800kg), trzecie Maciej Królik (540 kg), czwarte Krzysztof Litwiniuk (495 kg), natomiast piąte miejsce przypadło Hubertowi Androsiukowi (481 kg). Najbardziej zaangażowane w zbiórkę były klasy III a, która łącznie zebrała 536 kg oraz Va, która dostarczyła aż 812 kg makulatury.
Bez wątpienia zwycięzców ucieszyły cenne nagrody, które wręczali organizatorzy wspólnie z dyrektorami szkoły Zenonem Iwanowskim oraz Waldemarem Czerko, który pełnił funkcję koordynatora konkursu w Jedynce. W trakcie akademii wręczono także nagrody uczestnikom konkursu wiedzy o patronce szkoły św. Królowej Jadwidze, organizowanym przez Ewę Kral oraz Marka Ferensa. 
W kategorii szkoły podstawowej pierwsze miejsce zajęły Marta Michalak i Martyna Zając, natomiast trzecie Magdalena Godlewska. W gimnazjum pierwsze miejsce przypadło Michałowi Papińskiemu. 
Kiedy wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody, rozpoczęła się akademia, której głównym celem było podkreślenie, jak trudną, a jednocześnie niezwykle ważną pracę wykonują nauczyciele i inni pracownicy szkoły. W zabawnych scenkach gimnazjaliści pokazali codzienne szkolne sytuacje, które rozbawiły zgromadzoną licznie szkolną społeczność. Ogromne brawa otrzymała Dominika Miareczka, która brawurowo wręcz wcieliła się w postać pani woźnej, która nieustannie stoi na straży porządku.
Podczas akademii wierszem i piosenką uczczono także pamięć Jana Pawła II, z okazji obchodzonego 16 października Dnia Papieskiego. Uroczystą akademię przygotowała Dorota Poleszczuk we współpracy z Tomaszem Jezuitem, który wystąpił wspólnie z chórem „Corda Vox”. Salę udekorowała Edyta Drobysz.

Tekst i foto: Kamila Korneluk