HISTORIA - WYDARZENIA - INFORMACJE - AKTUALNOŚCI: WITAM NA STRONIE TERESPOL.info24 ORAZ ZAPRASZAM DO ODWIEDZANIA STRONY - "GONIEC TERESPOLSKI - STRONA PRZYJACIÓŁ TERESPOLA I OKOLICY" NA FACEBOOKU

środa, 27 stycznia 2016

100 lat wyjątkowym jubilatom z Małaszewicz..!

„5 lat minęło, jak jeden dzień” można było śmiało zaśpiewać w sobotę 23 stycznia podczas jubileuszu 5-lecia powstania Klubu Seniora „Złoty Wiek” w Małaszewiczach. W uroczystości, która odbyła się w świetlicy wiejskiej, uczestniczyli jubilaci oraz zaproszeni goście. Wspólnie z seniorami świętował wójt gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, dyrektor GCK w Kobylanach Dorota Szelest, a także radni gminy z Małaszewicz Edyta Wójcik, Arkadiusz Kędzierawski, Gabriel Gryciuk oraz sołtys Kamila Korneluk. W jubileuszu licznie uczestniczyli zaprzyjaźnieni z Klubem Seniora przedstawiciele Klubu Seniora „Srebrny Włos” z Terespola, Koła Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego, Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Dobrynianki” z Dobrynia Dużego oraz sołtys Chotyłowa Ewa Lipowiecka.


Jubilaci krótko, ale ciekawie przedstawili historię powstawania klubu, a także opowiedzieli o działalności jej członków, którzy niezwykle aktywnie udzielają się zarówno na terenie gminy Terespol, jak również poza jej granicami. Seniorzy ze „Złotego wieku” podczas cotygodniowych spotkań nie tylko przyjemnie spędzają czas na rozmowach, ale także zapraszają gości i zdobywają nowe umiejętności oraz doświadczenia. Od niedawna można podziwiać ich zdolności także podczas występów na uroczystościach gminnych, gdzie znakomicie prezentują się śpiewając m.in. pieśni patriotyczne, kolędy. Często uczestniczą w wycieczkach, organizowanych przez zaprzyjaźnione kluby, a także sami przygotowują rajdy rowerowe, zabawy okolicznościowe. Od lat zapraszają samotnych mieszkańców miejscowości na spotkania opłatkowe, a bal karnawałowy, którego są pomysłodawcami, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Udzielają się także charytatywnie, organizując akcje lub włączając się w te prowadzone na terenie miejscowości. 


Podczas uroczystego jubileuszu seniorzy otrzymali wiele serdecznych życzeń od zaproszonych gości, którzy gratulowali wytrwałości i życzyli dalszej owocnej pracy. Wójt gminy oraz dyrektor GCK wspólnie z przewodniczącą klubu Danutą Szelest wręczyli wszystkim członkom listy gratulacyjne. Obecnie do Klubu Seniora „Złoty Wiek” w Małaszewiczach należy 24 członków, w tym 5 mężczyzn. Najstarszymi seniorami są Stanisław i Halina Marzec, którzy mimo podeszłego wieku starają się aktywnie uczestniczyć w działalności klubu.

 
Część oficjalną seniorzy zakończyli piosenką, do której wykonania włączyli się wszyscy obecni. Taniec oraz wspólny śpiew rozbrzmiewał do późnych godzin, a obecni na jubileuszu doskonale bawili się pokazując, że różnica wieku nie istnieje, kiedy pojawia się świetna zabawa. Wzruszające były także wspólne występy jubilatów oraz gości, którzy przypomnieli wiele pięknych, a czasami zapomnianych już polskich piosenek. Nie ulega wątpliwości, seniorzy „Złotego Wieku” z Małaszewicz posiadają ogromną umiejętność zjednywania sobie ludzi, a ich energia i chęć działania udzielają się także młodszym mieszkańcom miejscowości.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ: <<<<<<<< TUTAJ >>>>>>>>


Niewątpliwie są to ludzie młodzi duchem, co podkreśliła kończąc przemówienie  Zdzisława Markowska mówiąc, że „Czas tak szybko upływa jak potok płynie w dal, cieszmy się każdą chwilą żeby nie było nam żal, choć życie szybko przemija odciska na duszy ślad, a my wciąż tacy sami tylko przybywa nam lat...” 
Kamila Korneluk