HISTORIA - WYDARZENIA - INFORMACJE - AKTUALNOŚCI: WITAM NA STRONIE TERESPOL.info24 ORAZ ZAPRASZAM DO ODWIEDZANIA STRONY - "GONIEC TERESPOLSKI - STRONA PRZYJACIÓŁ TERESPOLA I OKOLICY" NA FACEBOOKU

poniedziałek, 4 czerwca 2018

Szczególny festiwal - "100 LAT DLA NIEPODLEGŁEJ" w Terespolu


Już 27 raz Zespół Szkół Publicznych nr1 w Terespolu w środę, 30 maja b.r zorganizował Festiwal Piosenki Dziecięcej. Imprezę prowadził Tomasz Jezuit, dyrygent i znany nauczyciel muzyki. Imprezę wsparło także grono sponsorów. W bieżącej edycji festiwal miał jednak charakter bardzo szczególny. 26 uczestników wykonało wyłącznie utwory patriotyczne z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Ciekawostką tego festiwalu było po raz pierwszy wyśpiewanie hymnu narodowego przez kilkuletniego Pawełka Martyniaka (uni solo – bez akompaniamentu) oraz okolicznościowe wystąpienie także po raz pierwszy z koncertem pieśni patriotycznych „Echa Polesia” z Klubu Seniora Srebrny Włos z Terespola. Nagrodę specjalną Klubu Seniora i zespołu „Echo Polesia„ otrzymał Pawełek Martyniuk (za wykonanie Mazurka Dąbrowskiego).Jury konkursowe w składzie: Katarzyna Polaczuk, Alina Tarasiuk, Katarzyna Oleszczuk, Łukasz Pogorzelski, ks. Zbigniew Rozmysł przyznało I miejsca wykonawcom: w kategorii klas I-III Maćkowi Badalskiemu który wystąpił w powstańczym mundurze (za utwór Warszawskie dzieci), w kategorii klas IV- VI Mai Prokopiuk ubranej w mundur powstańczy z granatem  (za utwór Dziewczyna z granatem), w kategorii wiekowej 14 -16 lat Karolinie Wieczorek  (za utwór Dziewczyna z granatem).
Samorząd szkolny przyznał nagrody: w kategorii klas I-III Mai Androsiuk i Natalii Jarockiej
(za utwór Polska flaga), w kategorii klas IV- VI Patrycji Kamińskiej (za utwór Sanitariuszka Małgorzatka), w kategorii wiekowej 14 do 16 lat Oliwii Hernik (za utwór Powrócisz tu). Nagrodę burmistrza otrzymała Oliwia Hernik (za utwór Powrócisz tu). Dyrektor Zespołu Szkól Publicznych Nr 1 przyznał nagrode Róży Androsiuk (za utwór Walczyk Lilu), Za debiut nagrodę otrzymała Lena Machnowska (za utwór Pałacyk Michla). Wyróżnienia otrzymali: Wiktor Pawluczuk i Zofia Poleszczuk (za utwór Przybyli ułani), Nikola Zub i Joanna Czerko (za utwór Kocham cie Polsko). 
Ponadto wykonawcy i organizatorzy oraz osoby przygotowujące festiwal otrzymali okolicznościowe dyplomy. W trakcie festiwalu została zaprezentowana musztra paradna w wykonaniu klas mundurowych liceum akademickiego z Terespola . Wszyscy uczestnicy i widzowie mogli dokonać degustacji bigosu przygotowanego przez pracowników szkoły. Nagłośnienie wykonał i prowadził Tomasz Oleszczuk. 


Tekst: Adam Jastrzębski 
Foto: Zofia Tryburcy i Adam Jastrzębski

poniedziałek, 28 maja 2018

15 lat Klubu Seniora "Srebrny Włos" w Terespolu.


Zaczęło się dość prozaicznie. W lutym 2003 roku ówczesny dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu, Ryszard Korneluk wspólnie z małżeństwem Zofią i Stanisławem Skolimowskimi oraz grupą seniorów, wpadli na pomysł utworzenia organizacji grupującej osoby potocznie nazywanymi „Trzeciego Wieku”. Jednocześnie w zamyśle organizatorów nie powinna to być grupa, która w opinii społeczeństwa kojarzyła by się jako przysłowiowe „bambosze i różaniec". Działalność grupy nie była nagłośniona. Ale seniorzy samoczynnie przystąpili do tej formy integracji, nadali grupie nazwę  Klub Seniora "Srebrny Włos"
Członkowie klubu zaczęli rozwijać różne aktywne formy działalności m.in.: wycieczki autokarowe, krajoznawcze w Polskę np. w Kotlinę Klodzką, do zamku w Książu, do twierdzy Modlin , na lotnisko Chopina w Warszawie, na ziemie pierwszych Piastów, do huty szkła w Dubecznie, wycieczki rowerowe po okolicach Terespola, spływ Bugiem. Tradycją klubowa stały się też: dzień pieroga, okolicznościowe spotkania sylwestrowe, wielkanocne, wykłady prozdrowotne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wieczory literackie. KS "Srebrny Włos" nawiązał także kontakty z klubami seniorów z Dubeczna, Piszczaca, Małaszewicz oraz z Klubem Seniora "Nadjeżda" z Brześcia, w których seniorzy uczestniczą w ramach wymiany kulturalnej.
                               
Od niemal 5 lat na wniosek aktualnego prezesa klubu Kazimierza Michalaka, w ramach klubu seniora aktywnie działa damsko - męski Zespół Śpiewaczy "Echo Polesia". Zespół występuje regularnie na wielu rożnych imprezach: np. religijnych, "Różaniec do granic", w przeglądach kolędowych, patriotycznych z okazji 3 maja oraz 11 Listopada, rocznicowych, np. 50 lat par małżeńskich, okolicznościowych np.w przeglądach pieśni Maryjnej i popularnej w Polubiczach, festiwalu piosenki dziecięcej w Terespolu. Ma również osiągnięcia w swojej kategorii m.in.:1 miejsce na festiwalu pieśni patriotycznej w Tucznej, 3 miejsce na Powiatowym Festiwalu Pieśni Maryjnej w Leśnej Podlaskiej.

Opiekę kulturalną sprawuje i pomieszczenia do dyspozycji klubu użycza nieodpłatnie Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu. Spotkania klubowe i próby zespołu śpiewaczego odbywają się  w czwartki. Klub jest otwarty na seniorów. Z okazji tej podniosłej rocznicy i uroczystości w dniu 22 maja 2018 roku terespolski Klub Seniora "Srebrny Włos" otrzymał wiele gratulacji, okolicznościowy upominków jak również został obdarowany tortem i statuetką przez burmistrza m. Terespol. 

Tekst: Adam Jastrzębski -  członek Klubu Seniora „ Srebrny Włos” i „ Echa Polesia”. 
Foto:  Zofia Tyburcy - sekretarz Zarządu Klubu.
niedziela, 15 kwietnia 2018

Już 50 lat razem - Złote Gody w Terespolu

Bielecka Irena, Bielecki Jan, Chirczuk Krystyna, Chirczuk Roman, Drab Mirosława Drab Ryszard Piotr, Jabłońska Osypiuk Barbara, Osypiuk Ryszard Stanisław, Jurek Zofia, Jurek Wiesław, Kupryś Stanisława, Kupryś Leon, Matwiejuk Jadwiga, Matwiejuk Henryk, Ratyni Elżbieta Hanna, Ratyni Zbigniew Zenon, Siuciak Walentyna, Siuciak Stefan, Tabulska Miroslawa Barbara,Tabulski Jerzy, Wasieczko Helena, Wasieczko Witold to 12 par małżeńskich, mieszkańców Terespola, które  w niedzielę15 kwietnia 2018 roku obchodziły piękny jubileusz 50 - cio lecia zawarcia związku małżeńskiegozłote gody.
Z okazji tej podniosłej uroczystości dostojni jubilaci uczestniczyli w okolicznościowej liturgii mszy świętej w terespolskim kościele. Dalsza cześć uroczystości odbyła się w miejskiej bibliotece, gdzie pary małżeńskie otrzymały medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez prezydenta RP oraz listy gratulacyjne wręczone z tradycyjną różą przez burmistrza Jacka Danieluka i przewodniczącego rady miasta Jarosława Tarasiuka. Były również okolicznościowe dyplomy od proboszcza parafii, ks. Zdzisława Dudka. Impreza miała bogatą oprawę słowno - muzyczną w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „ECHO POLESIA” Klubu Seniora - Srebrny Włos z Terespola. 
Spotkanie jubilatów opłynęło w radosnej atmosferze przy tradycyjnie zastawionym stole. 

Tekst: Adam Jastrzębski 
Foto: Sławomir Malczuk

wtorek, 3 kwietnia 2018

Inwestycyjny Terespol - plany na 2018 rok

Na ostatniej marcowej sesji  13 radnych (na stan 15) podjęło istotne uchwały związane z planami  inwestycyjnymi w mieście.


Wybrano drogą przetargu wykonawców odnawialnych źródeł energii( OZE) dla budynków jednorodzinnych miasta. Podstawami kryterium wyboru stanowiły – cena ofertowa 60%, doświadczenie wykonawcze 40% (w tym doświadczenie kierownika budowy powyżej 4 lata). Spośród 11 oferentów, którzy przystąpili do przetargów komisja przetargowa powołana przez burmistrza wybrała następujących wykonawców: w zakresie dostawy i montażu zestawów fotowoltaicznych firmę PUH EWL- GRYC S.C Stanisław Gryc i Paweł Gryc z Białegostoku za kwotę 729 216 zł, w zakresie dostawy i wymiany źródeł ciepła na kotły na biomasę (pelet) firmę SEMPER POWQER Sp.zo.o z Krupskiego Młyna za kwotę 1179.856,80 zł, w zakresie dostawy i montażu pomp ciepła firmę Ekologika Sp.zo.o z Rzeczycy za kwote 150.876 zł, w zakresie dostawy i montażu kolektorów słonecznych firme SUNGRANT Sp. zo.o z Białegostoku za kwotę 1 523 227,23 zł.
Z firmą Transbet z Białej Podlaskiej podpisano umowy na modernizacje ulic: Słuszki, Kraszewskiego, Sienkiewicza, Spokojną, Wyszyńskiego, Popiełuszki, Szkolną, Przelotową, Błotków, Wschodnią , Różaną. Na wniosek PGKiM Terespol (prowadzącego działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków) radni zatwierdzili wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021. W ramach tego planu w 2018 roku planowane jest zakończenie budowy budynku socjalnego pracowników zatrudnionych przy eksploatacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej (na kwotę 268 743 zł) , oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Sportowej- planowany koszt 113 223 zł. 
Do 2021 roku planowane jest wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody przy ul.Kodeńskiej na kwotę 1 340 000 zł, wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej oraz Sportowej (na kwotę 719 000 zł). Popiełuszki, Cerkiewnej, Asnyka, Prusa( na kwotę 924000 zł) .Ponadto w latach 2020-2021 spółka PGKiM zamierza wprowadzić radiowy system opomiarowania wszystkich punktów poboru wody wodomierzami z nakładkami radiowymi umożliwiającymi ich zdalny odczyt. W założeniu nakładki radiowe zarejestrują również przecieki wody w instalacji domowej, a klienci PGKiM będą mogli monitorować nieszczelności w swojej instalacji. Wraz z radiowym systemem opomiarowania zostanie uruchomione Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta gdzie po zalogowaniu możliwe będzie sprawdzanie archiwalnych i bieżących odczytów zużycia wody i odprowadzenia ścieków. Zadania w zakresie modernizacji i rozwoju urządzeń wod-kan w kwocie szacunkowej 260 000 zł. zostanie sfinansowane w części ze środków własnych spółki oraz w części ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( EFRR) i z kredytu bankowego . Uchwalono także podział miasta na 15 jednomandatowych okregów wyborczych ( po 1 radnym z każdego okręgu) oraz 3 stałe obwody glosowania z siedzibami w Zespole Szkól Publicznych Nr 1 , Miejskiej Bibliotece Publicznej i Szkole Podstawowej Nr 2.

Tekst i foto z sesji: Adam Jastrzębski

poniedziałek, 5 lutego 2018

O Agencji Wywiadu w Terespolu z 1810 roku

Po III rozbiorze  Polski w 1795 roku   Terespol znalazł się w  zaborze austriackim a na Bugu była granica z Rosją. W latach 1809 do 1813   nasze miasto  należało jednak do  wolnego i w miarę niezależnego państwa polskiego. Stało się tak po podpisaniu przez Francję warunków pokoju z Austrią w Schunbrun(październik 1809 r.) dzięki któremu  poszerzono  istniejące już Księstwo Warszawskie o ziemie które zagarnęła Austria. Terespol znalazł się w Departamencie siedleckim, stał się granicznym miastem Księstwa Warszawskiego z  Rosją i uzyskał razem z Krakowem bardzo ważny przywilej „wolnego miasta w handlu”. 
W tym  okresie  w Terespolu powstaje  też pierwsze agencja  wywiadu – rodzi się szpiegostwo polskie. Powstanie  biura wywiadu w Terespolu, spowodowane było planami Napoleona o napaści na Rosję i wykorzystaniu do tego Polski i Polaków. Aby mieć wiarygodne i pewne informacje o sytuacji w Rosji   12 października 1810 roku  minister spraw zagranicznych Francji Jan Champagny wydaje polecenie zbierania danych o liczebności sił rosyjskich rozlokowanych  wzdłuż wschodnich granic Księstwa Warszawskiego, miejscach ich stacjonowania,  kadrze dowódczej.    Rezydent Napoleona w Warszawie Jan Karol Serra podejmuje decyzję aby stworzyć polską agencję wywiadowczą w Terespolu. Mieścił się tutaj  zarząd rozległych dóbr rodziny Czartoryskich, która miała bardzo szerokie kontakty handlowe i towarzyskie po obu stronach granicy, znała dwór carski . Wybór Terespola nie jest więc przypadkowy. Jako punkt graniczny, wygodna przeprawa przez rzekę Bug i status „wolnego miasta  handlu”  był bardzo atrakcyjnym miejscem do robienia różnych interesów z Rosją. W mieście funkcjonowało wiele składów towarów, sklepów. Przyjeżdżali kupcy i handlarze z Rosji, był ciągły ruch w interesach.  Biuro wywiadu w Terespolu miało ułatwić werbunek agentów wśród ludności ziem zaboru rosyjskiego, a także stanowiło punkt kontaktowy dla przekraczających granicę zawodowych szpiegów. Działalność Serry nie przyniosła jednak spodziewanych efektów. Informacje , które były przekazywane przez agencję w Terespolu bezpośrednio do Paryża były ogólnikowe i okazywały się mało wartościowe. W depeszy datowanej na 10 listopada 1810 roku nie było żadnych konkretów dotyczących liczebności, składu i dyslokacji armii rosyjskiej na Litwie, lecz jedynie stwierdzenie że siły jej były bardzo szczupłe. J.K Serra nie wykazał się  zdolnościami organizacyjnymi, a także nie miał szczęścia  w doborze współpracowników. W biurze terespolskim zatrudnionych było wielu ludzi, którzy okazali się nieprzydatni do tej pracy, zainteresowani jedynie szybkim zarobkiem i własnymi interesami, nie przykładających się do działań wywiadowczych. 
Zła ocena pracy agencji w Terespolu spowodowała, że sam Napoleon podjął decyzję o odwołaniu J.K Serra, a na jego następcę powołał Edwarda Bignona, doświadczonego polityka, pełniącego  funkcje w dyplomacji francuskiej. W piśmie datowanym na 28 marca 1811 roku,  nowy rezydent otrzymał  nowe instrukcje. Miał za zadanie opracowanie danych statystycznych o terenach przyległych do granicy Księstwa, zbieranie opisów dróg, miejscowości,  gromadzenie wiadomości o podziale administracyjnym oraz o miejscowościach powyżej tysiąca mieszkańców i odległościach pomiędzy nimi. Aby sprostać tym oczekiwaniom, Bignon nie mógł już jednak bazować tylko na biurze agencji wywiaduj w Terespolu  i siatki agentów utworzonej jeszcze przez J.K Serrę, która traciła wiarygodność i nie była już w stanie sprostać coraz to większym oczekiwaniom  Napoleona. Dlatego też zaraz po przybyciu do Warszawy rozpoczął budowę nowej struktury wywiadowczej. Na jej kierownika wybrał swojego znajomego Aleksandra Sapiehę . Biuro utworzone przez Sapiehę rozpoczęło działalność na przełomie kwietnia i maja 1811 roku. . Pierwsze miesiące pracy  Sapiehy były  złe, raporty przesyłane do Paryża zawierały mało wiary  godne wiadomości. Jednak Aleksander Sapieha ciągle usprawniał pracę agencji i do końca 1811 roku objęła ona ogromny obszar od Dniepru do Niemna i po Mołdawię a raporty przesyłane do Paryża były coraz dokładniejsze. Dane zbierane przez rodzący się wywiad polski  nie budziły jednak zaufania Francuzów. Złe wyszkolenie, małe doświadczenie agentów, oraz częste prowokacje i dezinformacja prowadzona przez agentów rosyjskich powodowało, że w przygranicznych departamentach Księstwa krążyły niesprawdzone wiadomości o rychłym wkroczeniu wojsk carskich. We wrześniu 1811 roku na skutek takich fałszywych doniesień doszło do panicznej ucieczki z Terespola urzędników polskiej administracji z kasą i kancelarią aż do Siedlec. Na ulepszanie działalności wywiadowczej   i rozbudowę wywiadu brakowało  pieniędzy w ministerstwie skarbu Księstwa. Agencja wywiadu ulokowana w Terespolu nie zdała  więc egzaminu. Nadal stosowano stare sposoby zdobywania informacji. Działał wywiad miejscowy, kierowany przez inspektora kawalerii  gen.Aleksandra Rożnieckiego, którego 6 pułków jazdy patrolowało wschodnią granicę, główne  drogi i miejscowości graniczące z Rosją ,  zbierając wiadomości o oddziałach przeciwnika. Pierwsze Biuro wywiadu w Terespolu utworzone przez J.K Serre a później Edwarda Bignona  było jednak początkiem powstawania  struktur wywiadu w Polsce.
Po nieszczęśliwej dla Napoleona kampanii rosyjskiej w roku 1812, wojska cesarza Aleksandra I zajęły Księstwo Warszawskie a na kongresie w Wiedniu 3 maja 1815 roku podpisano  traktaty Austrii, Prus i Rosji, dotyczące Polski. Wówczas to ustanowione zostało Królestwo Polskie, (czyli „Kongresówka”). Terespol przeszedł pod zwierzchnictwo Rosji, a w lutym 1817 r. car Aleksander I odbiera przywilej „wolnego miasta w handlu”.
W taki o to sposób, krótka historia zalążka wolnej Polski i powstawania polskiego wywiadu dobiegła końca. Terespol miał w tym swój ważny udział. Te kilka lat, które obudziły w sercach Polaków nadzieję na lepsze jutro, skończyły się nagle. Lecz te wydarzenia będą miały niebagatelny wpływ na przyszłą walkę z zaborcami i wolną Polskę.    

Oprac: Adam Rymaszewski (GT)

sobota, 13 stycznia 2018

Radni uchwalili nowe stawki podatków na 2018 rok

Na ostatniej sesji radni miejscy uchwalili obowiązujące roczne stawki podatku od środków transportu na 2018 rok.Wyniosą one m.in.: od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do 5,5 tony - 800 zł. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1000 zł. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza siedzeniem kierowcy : mniej niż 22 miejsca – 400 zł, równej lub wyższej niż 22 miejsca - 600 zł.
Natomiast nowe stawki podatku od nieruchomości w 2018 roku wyniosą m.in: od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,89 zł/ za 1 m2, od gruntów zajętych i przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe realizowane w formie innej niż działalność gospodarcza - 0,26 zł/ za 1 m2, od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji - 2,98 zł/ za 1 m2, od budynków lub ich części mieszkalnych - 0,75 zł/ za 1 m2 powierzchni użytkowej, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub cześć budynków mieszkalnych zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,66 zł/ za 1 m2 powierzchni użytkowej, od budynków gospodarczych i garaży wolno stojących lub ich części wykorzystywanych na inne cele niż działalność gospodarcza - 3,84 zł/ za 1 m2 powierzchni użytkowej, od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 4,61 zł/ za 1 m2 powierzchni użytkowej. 
Radni podjęli uchwałę obniżającą średnią cenę żyta z 52,49 zł za 1 dt, do kwoty 50 zł za 1dt. W/w stawka jest podstawą do uchwalenia podatku rolnego na 2018 rok. Uchwalili także  podział miasta na 3 stałe obwody głosowania: siedzibą 1 obwodu głosowania ustalono Zespół Szkól Publicznych Nr 1 przy ul. Sienkiewicza obejmujący m.in. ulice: cześć ul. Czerwonego Krzyża , ul. Narutowicza, cześć ul. Wojska Polskiego, Jana Pawła II, kard. St. Wyszyńskiego, siedzibą 2 obwodu ustalono Miejską Bibliotekę Publiczną obejmującego m.in. ulice: cześć Czerwonego Krzyża,, Niemcewicza, Reymonta, Słowackiego, cześć ul. Wojska Polskiego, siedzibą 3 obwodu ustalono Zespół Szkół Podstawowych Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego. Obwód obejmuje m.in. ulice: Aleja Marzeń, Błotków, Kraszewskiego, Męczenników Unickich, Żeromskiego, Orzeszkowej. Przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta i związanego z tym tematem zmiany studium uwarunkowań. Zmiany dotyczą terenu zawartego między ulicami : Wojska Polskiego, Kodeńską, Orzeszkowej do obwodnicy w kierunku granicy Państwa - potocznie teren znany mieszkańcom Terespola za marketem Pantera oraz teren od przejścia granicznego w kierunku ul. Wspólnej i rejon ul. Sportowej obok zbiornika wodnego. W ramach studium uwarunkowania pozostanie teren chroniony przy stacji meteorologicznej położony przy ulicach : Narutowicza, Polnej i Kraszewskiego .Wchodzi w życie nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. W regulaminie wprowadzono m.in. zmiany : oddzielną segregacje papieru , który zostanie odbierany 1 raz na kwartał, odbiór gałęzi 4 razy w roku, Odpady metali należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów lub do punktu skupu. Do selektywnego punktu gromadzenia odpadów należy dostarczyć takie odpady jak: odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych prac budowlanych ,nie wymagających pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia robót , meble, zużyte opony, tekstylia, obuwie, odpady kuchenne ulegające biodegradacji jak: obierki z owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek , odpady tytoniowe. Natomiast mycie pojazdów na terenie nieruchomości użytku niepublicznego może odbywać się przy pomocy środków ulegających biodegradacji ale na części utwardzonej nieruchomości. Udzielono pomocy akademickiemu liceum funkcjonującemu w Terespolu w formie dotacji celowej w kwocie 52500 złotych w zakresie zadań edukacji publicznej. 
Przebywający na sesji przedsiębiorcy terespolscy podnieśli bardzo istotny dla ich działalności temat obniżenia podatku od nieruchomości. Ustalono, że ten temat zostanie przekonsultowany między przedsiębiorcami i samorządem. 

Tekst i foto: Adam Jastrzębski