HISTORIA - WYDARZENIA - INFORMACJE - AKTUALNOŚCI: WITAM NA STRONIE TERESPOL.info24 ORAZ ZAPRASZAM DO ODWIEDZANIA STRONY - "GONIEC TERESPOLSKI - STRONA PRZYJACIÓŁ TERESPOLA I OKOLICY" NA FACEBOOKU

poniedziałek, 25 czerwca 2018

Powstała Parafia Rrzymskokatolicka w Kobylanach.


Dekretem biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy z dniem 24 czerwca w Kobylanach k/Terespola została erygowana  parafia rzymskokatolicka. Nowa parafia została wyłączona z dotychczasowej parafii w Terespolu. Obejmuje opieką duszpasterską ponad 450 osób zamieszkujących wieś Kobylany i pozostaje w granicach administracyjnych dekanatu terespolskiego.
Miejscem sprawowania kultu religijnego jest oddana do użytku w 2017 roku kaplica pw. Miłosierdzia Bożego sąsiadująca z cerkwią prawosławną w Kobylanach. Proboszczem nowo utworzonej parafii został ks. Zbigniew Rozmysł uprzednio pracujący m.in jako wikary w Białej Podlaskiej, Radzyniu Podlaskim i ostatnio w parafii w Terespolu. W imieniu ordynariusza siedleckiego procesyjnego wprowadzenia nowego proboszcza dokonał dziekan terespolski ks. kanonik Zdzisław Dudek.
Ks. Z. Dudek odczytał dekret ordynariusza siedleckiego o utworzeniu parafii i ustanowieniu proboszcza,wygłosił słowo wstępne, wręczył nowemu proboszczowi symboliczne klucze oraz powiedział, iż wbrew obiegowym informacjom nie utrudniał powstania parafii w Kobylanach i uważa, iż nadal parafia Kobylany pozostaje w więzi z dekanatem terespolskim. Oprawę muzyczną zapewniła schola parafialna pod kierownictwem Piotra Skolimowskiego. W czasie komunii świętej okolicznościową pieśń wschodniosłowiańską zaśpiewał chór parafii unickiej z Kostomłot. Liturgie mszy świętej sprawował nowy proboszcz ks. Z. Rozmysł w koncelebrze z proboszczem parafii unickiej z Kostomłot ks. Zbigniewem Nikoniukiem .
W uroczystości uczestniczył ks. Michał Ciuchaj, proboszcz sąsiadującej parafii prawosławnej, liczna grupa gości, parafian z Terespola, Białej Podlaskiej, Radzynia Podlaskiego i Kobylan oraz poczty sztandarowe Koła Żołnierzy Wyklętych z Radzynia Podlaskiego i z parafii unickiej z Kostomłot. Jak zwykle bywa, tego rodzaju uroczystościom towarzyszyły okolicznościowe przemówienia zapewniające proboszcza o pełnej życzliwości w jego posłudze kapłańskiej oraz wiązanki kwiatów. W czasie sprawowania liturgii powiedzieli m.in ks.Z. Rozmysł; „24 czerwca 2018 jest dniem szczególnym, to uroczystość św. Jana Chrzciciela, apostoła wołającego na pustyni, prostujcie drogi Panu, przygotowującemu przyjście Zbawiciela. Jest to również dzień erygowania parafii pw. Miłosierdzia Bożego o czym przypomina nam wszystkim ten pięknie podświetlony witraż w ołtarzu z napisem Jezu ufam tobie.. a Miłosierdzie Boże jest nam szczególnie potrzebne, abyśmy mogli iść drogą zbawienia, bez grzechu. Dlatego modlimy się za wszystkich i dziękuje za liczne przybycie, wszystkim obecnym, w tym ks. Z. Dudkowi, Z. Nikoniukowi oraz ks. M. Ciuchajowi proboszczowi sąsiadującej parafii prawosławnej.”
Ks. Zbigniew Nikoniuk proboszcz parafii unickiej: „Jezus modlił się za wszystkich , aby byli jedno. A oto na naszych oczach dzieje się piękna historia. Obok siebie są dwie świątynie, katolicka i prawosławna, które wielbią tego samego Boga. I księże Zbyszku jeżeli ci powiedzą że twoja parafia jest mała liczebnie, to odpowiem, że u mnie w Kostomlotach są tylko 124 osoby, a parafia żyje". Ks. Michał Ciuchaj proboszcz parafii prawosławnej: ”Jestem w Kobylanach 25 lat. Życzę nowemu proboszczowi Bożego Miłosierdzia, dobrej współpracy z parafią prawosławną, oraz aby był dobrym gospodarzem. Podarowuje ikonę Matki Bożej Ostrobramskiej, którą czczą oba nasze wyznania.” 
Po zakończeniu okolicznościowej liturgii mszy świętej w imieniu komitetu organizacyjnego uroczystości, sołtys wsi Kobylany, Halina Ostapczuk zaprosiła wszystkich obecnych na wspólny poczęstunek i piknik, który odbył się na terenie dawnego fortu i strzelnicy w Kobylanach. Tu uczestnicy uroczystości mogli skosztować z domowego jadła i ciast specjalnie przygotowanych przez mieszkańców Kobylan.

Tekst i foto: Adam Jastrzebski . 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz