HISTORIA - WYDARZENIA - INFORMACJE - AKTUALNOŚCI: WITAM NA STRONIE TERESPOL.info24 ORAZ ZAPRASZAM DO ODWIEDZANIA STRONY - "GONIEC TERESPOLSKI - STRONA PRZYJACIÓŁ TERESPOLA I OKOLICY" NA FACEBOOKU

wtorek, 17 lipca 2018

Wynagrodzenie Burmistrza obniżone

Na ostatniej sesji  13 lipca terespolscy radni większością głosów uchwalili obniżenie wynagrodzenia Burmistrza o 20 % (netto około 1000 zł.) zgodnie z  Uchwałą Sejmową i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. Od 1 lipca 2018 r łączne wynagrodzenie Burmistrza brutto będzie wynosiło 10 180 zł. miesięcznie (netto ok.7 000 zł.)
Należy podkreślić, że radni podjęli tę uchwałę wbrew swemu przekonaniu iż nie powinni obniżać wynagrodzenia  gdyż Burmistrz uzyskał wysoką ocenę w udzielonym absolutorium za 2017 rok oraz na podstawie jego 12 letniej pozytywnej kadencji w której m.in.:wypracowana była przez Burmistrza nadwyżka budżetowa a także fakt, iż w mieście zostało wykonanych wiele milionowych prac inwestycyjnych jak.: rewitalizacja centrum, doprowadzenie wody i kanalizacji do ponad 95 % obiektów, remonty szkół, termomodernizacja budynku straży pożarnej, utwardzenie lub zmodernizowanie dróg w ponad 90%, przebudowy oraz wykonanie chodników i ścieżek rowerowych, realizacja odnawialnych źródeł energii, realizacja programu informatycznego ( wzrost efektywności i dostępności e- usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug), oraz działanie w celu zapobiegania alkoholizmowi. Prace inwestycyjne będą nadal kontynuowane na terenie miasta w tym modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2, instalacje odnawialnych źródeł energii, modernizacje ulic i budowy chodników. Podjęto również działania mające na celu wyposażenie straży pożarnej w sprzęt ratujący życie, zakup wozu bojowego, specjalnych nożyc i podnośników (poduszek), agregatu oraz przeszkolenie personelu pożarniczego. Burmistrz poinformował obecnych iż na wyższym szczeblu nie został pozytywnie załatwiony wniosek o dofinansowanie terespolskiej policji w kwocie 100 tys złotych, w tym zakup samochodu.Uchwalono również maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Wynosi ona po 20 miejsc odpowiednio na napoje do 4,5% i piwa, alkoholu, powyżej 4,5 do 18 % z wyjątkiem piwa,oraz na napoje powyżej 18% alkoholu. Ustalono także maks. liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia alkoholu w miejscach sprzedaży. Wynosi ona po 10 miejsc odpowiednio na napoje alkoholowe o zawartości do 4,5 % alkoholu i piwo oraz powyżej 4, 5 % do 18% z wyjątkiem piwa i powyżej 18% alkoholu. Miejsca sprzedaży alkoholu muszą znajdować się w odległości min. 50 m od szkół, przedszkola, obiektów kultu religijnego. Uchwalono także odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w trakcie organizowanych imprez w miejscach ; przy ul. Wojska Polskiego 217 wraz z budynkiem (stadion sportowy), przy ul. Wojska Polskiego 130 (USC) i 132 wraz z budynkiem (biblioteka publiczna), przy ul. Sienkiewicza 27 (hala sportowa), teren przy ul. Reymonta 21 wraz z budynkiem (strażnica straży pożarnej), przy ul. Topolowej wraz obiektem prochowni, oraz przy Alei Marzeń na terenie tzw. „żółtej wody”. Na wniosek komendanta policji ta uchwała zostanie uzupełniona o regulamin opracowany przez urząd miasta. Dokonano również zmian w budżecie miasta przez przesunięcie wydatków na zapewnienie uczniom dostępu do podręczników szkolnych i realizację programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta.

Tekst i foto: Adam Jastrzębski

poniedziałek, 25 czerwca 2018

Powstała Parafia Rrzymskokatolicka w Kobylanach.


Dekretem biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy z dniem 24 czerwca w Kobylanach k/Terespola została erygowana  parafia rzymskokatolicka. Nowa parafia została wyłączona z dotychczasowej parafii w Terespolu. Obejmuje opieką duszpasterską ponad 450 osób zamieszkujących wieś Kobylany i pozostaje w granicach administracyjnych dekanatu terespolskiego.
Miejscem sprawowania kultu religijnego jest oddana do użytku w 2017 roku kaplica pw. Miłosierdzia Bożego sąsiadująca z cerkwią prawosławną w Kobylanach. Proboszczem nowo utworzonej parafii został ks. Zbigniew Rozmysł uprzednio pracujący m.in jako wikary w Białej Podlaskiej, Radzyniu Podlaskim i ostatnio w parafii w Terespolu. W imieniu ordynariusza siedleckiego procesyjnego wprowadzenia nowego proboszcza dokonał dziekan terespolski ks. kanonik Zdzisław Dudek.
Ks. Z. Dudek odczytał dekret ordynariusza siedleckiego o utworzeniu parafii i ustanowieniu proboszcza,wygłosił słowo wstępne, wręczył nowemu proboszczowi symboliczne klucze oraz powiedział, iż wbrew obiegowym informacjom nie utrudniał powstania parafii w Kobylanach i uważa, iż nadal parafia Kobylany pozostaje w więzi z dekanatem terespolskim. Oprawę muzyczną zapewniła schola parafialna pod kierownictwem Piotra Skolimowskiego. W czasie komunii świętej okolicznościową pieśń wschodniosłowiańską zaśpiewał chór parafii unickiej z Kostomłot. Liturgie mszy świętej sprawował nowy proboszcz ks. Z. Rozmysł w koncelebrze z proboszczem parafii unickiej z Kostomłot ks. Zbigniewem Nikoniukiem .
W uroczystości uczestniczył ks. Michał Ciuchaj, proboszcz sąsiadującej parafii prawosławnej, liczna grupa gości, parafian z Terespola, Białej Podlaskiej, Radzynia Podlaskiego i Kobylan oraz poczty sztandarowe Koła Żołnierzy Wyklętych z Radzynia Podlaskiego i z parafii unickiej z Kostomłot. Jak zwykle bywa, tego rodzaju uroczystościom towarzyszyły okolicznościowe przemówienia zapewniające proboszcza o pełnej życzliwości w jego posłudze kapłańskiej oraz wiązanki kwiatów. W czasie sprawowania liturgii powiedzieli m.in ks.Z. Rozmysł; „24 czerwca 2018 jest dniem szczególnym, to uroczystość św. Jana Chrzciciela, apostoła wołającego na pustyni, prostujcie drogi Panu, przygotowującemu przyjście Zbawiciela. Jest to również dzień erygowania parafii pw. Miłosierdzia Bożego o czym przypomina nam wszystkim ten pięknie podświetlony witraż w ołtarzu z napisem Jezu ufam tobie.. a Miłosierdzie Boże jest nam szczególnie potrzebne, abyśmy mogli iść drogą zbawienia, bez grzechu. Dlatego modlimy się za wszystkich i dziękuje za liczne przybycie, wszystkim obecnym, w tym ks. Z. Dudkowi, Z. Nikoniukowi oraz ks. M. Ciuchajowi proboszczowi sąsiadującej parafii prawosławnej.”
Ks. Zbigniew Nikoniuk proboszcz parafii unickiej: „Jezus modlił się za wszystkich , aby byli jedno. A oto na naszych oczach dzieje się piękna historia. Obok siebie są dwie świątynie, katolicka i prawosławna, które wielbią tego samego Boga. I księże Zbyszku jeżeli ci powiedzą że twoja parafia jest mała liczebnie, to odpowiem, że u mnie w Kostomlotach są tylko 124 osoby, a parafia żyje". Ks. Michał Ciuchaj proboszcz parafii prawosławnej: ”Jestem w Kobylanach 25 lat. Życzę nowemu proboszczowi Bożego Miłosierdzia, dobrej współpracy z parafią prawosławną, oraz aby był dobrym gospodarzem. Podarowuje ikonę Matki Bożej Ostrobramskiej, którą czczą oba nasze wyznania.” 
Po zakończeniu okolicznościowej liturgii mszy świętej w imieniu komitetu organizacyjnego uroczystości, sołtys wsi Kobylany, Halina Ostapczuk zaprosiła wszystkich obecnych na wspólny poczęstunek i piknik, który odbył się na terenie dawnego fortu i strzelnicy w Kobylanach. Tu uczestnicy uroczystości mogli skosztować z domowego jadła i ciast specjalnie przygotowanych przez mieszkańców Kobylan.

Tekst i foto: Adam Jastrzebski . 


poniedziałek, 4 czerwca 2018

Szczególny festiwal - "100 LAT DLA NIEPODLEGŁEJ" w Terespolu


Już 27 raz Zespół Szkół Publicznych nr1 w Terespolu w środę, 30 maja b.r zorganizował Festiwal Piosenki Dziecięcej. Imprezę prowadził Tomasz Jezuit, dyrygent i znany nauczyciel muzyki. Imprezę wsparło także grono sponsorów. W bieżącej edycji festiwal miał jednak charakter bardzo szczególny. 26 uczestników wykonało wyłącznie utwory patriotyczne z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Ciekawostką tego festiwalu było po raz pierwszy wyśpiewanie hymnu narodowego przez kilkuletniego Pawełka Martyniaka (uni solo – bez akompaniamentu) oraz okolicznościowe wystąpienie także po raz pierwszy z koncertem pieśni patriotycznych „Echa Polesia” z Klubu Seniora Srebrny Włos z Terespola. Nagrodę specjalną Klubu Seniora i zespołu „Echo Polesia„ otrzymał Pawełek Martyniuk (za wykonanie Mazurka Dąbrowskiego).Jury konkursowe w składzie: Katarzyna Polaczuk, Alina Tarasiuk, Katarzyna Oleszczuk, Łukasz Pogorzelski, ks. Zbigniew Rozmysł przyznało I miejsca wykonawcom: w kategorii klas I-III Maćkowi Badalskiemu który wystąpił w powstańczym mundurze (za utwór Warszawskie dzieci), w kategorii klas IV- VI Mai Prokopiuk ubranej w mundur powstańczy z granatem  (za utwór Dziewczyna z granatem), w kategorii wiekowej 14 -16 lat Karolinie Wieczorek  (za utwór Dziewczyna z granatem).
Samorząd szkolny przyznał nagrody: w kategorii klas I-III Mai Androsiuk i Natalii Jarockiej
(za utwór Polska flaga), w kategorii klas IV- VI Patrycji Kamińskiej (za utwór Sanitariuszka Małgorzatka), w kategorii wiekowej 14 do 16 lat Oliwii Hernik (za utwór Powrócisz tu). Nagrodę burmistrza otrzymała Oliwia Hernik (za utwór Powrócisz tu). Dyrektor Zespołu Szkól Publicznych Nr 1 przyznał nagrode Róży Androsiuk (za utwór Walczyk Lilu), Za debiut nagrodę otrzymała Lena Machnowska (za utwór Pałacyk Michla). Wyróżnienia otrzymali: Wiktor Pawluczuk i Zofia Poleszczuk (za utwór Przybyli ułani), Nikola Zub i Joanna Czerko (za utwór Kocham cie Polsko). 
Ponadto wykonawcy i organizatorzy oraz osoby przygotowujące festiwal otrzymali okolicznościowe dyplomy. W trakcie festiwalu została zaprezentowana musztra paradna w wykonaniu klas mundurowych liceum akademickiego z Terespola . Wszyscy uczestnicy i widzowie mogli dokonać degustacji bigosu przygotowanego przez pracowników szkoły. Nagłośnienie wykonał i prowadził Tomasz Oleszczuk. 


Tekst: Adam Jastrzębski 
Foto: Zofia Tryburcy i Adam Jastrzębski