HISTORIA - WYDARZENIA - INFORMACJE - AKTUALNOŚCI: WITAM NA STRONIE TERESPOL.info24 ORAZ ZAPRASZAM DO ODWIEDZANIA STRONY - "GONIEC TERESPOLSKI - STRONA PRZYJACIÓŁ TERESPOLA I OKOLICY" NA FACEBOOKU

niedziela, 8 czerwca 2014

Piknik Motocyklowy - Wschodni Horyzont 25 - 27.07.2014 w Roskoszy

Przedstawiciele klubów motocyklowych  Road Runners M.C. oraz Monsters F.G., zrzeszeni w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych organizują: 
Piknik Motocyklowy – Wschodni Horyzont
Impreza odbędzie się w dniach 25-27 lipca  bieżącego roku na terenie Zespołu Dworsko – Parkowego w Roskoszy k. Białej Podlaskiej

To trzydniowy zlot motocyklowy oraz piknik rodzinny; którego ideą jest zorganizowanie największego wydarzenia tego typu na Południowym Podlasiu. Spotkanie motocyklistów to także doskonała okazja do tego, by w wakacyjnej aurze spędzić czas wraz ze swoimi bliskimi i przyjaciółmi. Na imprezie nie zabraknie atrakcji dla fanów motoryzacji. Będą miały miejsce pokazy motocyklowe, konkurencje i prezentacje ratownictwa drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy; koncerty oraz rock dyskoteka. Znajdą się również atrakcje dla najmłodszych, tak aby całe rodziny mogły miło spędziły wolny czas. Przy okazji Pikniku Motocyklowego, obok koncertów zespołów muzycznych z Polski i Białorusi planujemy zorganizowanie Konkursu Zespołów Rockowych – Wschodni Horyzont 2014. Do konkursu może przystąpić każdy zespół bez limitu wieku grający muzykę rockową; celem konkursu jest promocja utalentowanych polskich zespołów oraz ich dorobku artystycznego.   
Regulamin Konkursu Zespołów Rockowych - Wschodni Horyzont 2014
25.07.2014 r. Roskosz k. Białej Podlaskiej

1. Organizator: Stowarzyszenie Klub Motocyklowy Monsters Biała Podlaska. 

2. Cele Konkursu:
 • Prezentacja i popularyzacja muzyki rockowej.
 • Promocja utalentowanych polskich zespołów rockowych oraz ich dorobku artystycznego.
3. Warunki Uczestnictwa w konkursie:
 • Do konkursu może przystąpić każdy zespół bez limitu wieku grający muzykę: rockową, bluesową , rockandrolową , rythm and bluesową lub jazz-rockową.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest zakwalifikowanie wykonawcy przez JURY na podstawie nadesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej karty zgłoszeniowej , demo – zawierającym nie więcej niż 3 utwory i 1 zdjęcia w formacie JPEG.
 • Kartę zgłoszeniową wraz z materiałami należy przesłać na adres Organizatora: monsters.klub@gmail.com do dnia 01.07.2014 r.
 • Karta zgłoszeniowa jest do pobrania na stronie www.monstersklub.pl
 • Dodatkowe informacje pod nr tel.: 519 165 445
 • Zespoły zakwalifikowane do konkursu, zostaną poinformowane w dniu 05.07.2014 r. po godzinie 20:00.
4. Kryteria oceny i nagrody:
 • Do oceny wykonawców biorących udział w eliminacjach Organizator powoła Jury Konkursu Zespołów Rockowych Wschodni Horyzont 2014, które oceniać będzie stronę muzyczną, wokalną, własną interpretację prezentowanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny.
 • W wyniku przesłuchania nadesłanego materiału Jury zakwalifikuje 8 zespołów.
 • Każdy zakwalifikowany zespół zaprezentuje swój muzyczny program przed publicznością i Jury, nie przekraczający 30 min.
 • Jury po zapoznaniu się z prezentacjami konkursowymi przyzna nagrodę główną i dwa wyróżnienia
 • Werdykt Jury jest ostateczny.
5. Przepisy ogólne:
 • Podczas Konkursu Organizator zapewnia jednakowy dla wszystkich backline zestaw perkusyjny oprócz werbla, stopy i talerzy.
 • Materiały nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 • Wykonawcy zakwalifikowani do konkursu w dniu 25.07.2014r. przyjeżdżają na koszt własny z własnymi instrumentami. Organizator zapewnia wcześniej uzgodnione wymogi techniczne. Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.
 • Zespoły konkursowe za występ nie otrzymują honorarium.
 • Organizator zastrzega prawo do zarejestrowanych wykonań utworów podczas Finału Konkursu, do wykorzystania wedle uznania, na wszystkich polach eksploatacji z możliwością przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.
 • Uczestnicy konkursu wrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych.
Materiał w imieniu klubów motocyklowych: Andrzej Borodijuk
Opracowanie: Goniec Terespola (A.R)

 Karta Zgłoszeniowa Konkursu: do pobrania 

czwartek, 5 czerwca 2014

X Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych w Terespolu - 08.06.2014

Przegląd odbędzie się dnia 8 czerwca 2014 r. od godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu przy ul. Sienkiewicza 27. Chętni zobowiązani są do przesłania zgłoszenia do 31 maja 2014 r. mailowo: mokterespol@wp.pl lub pocztą.
Celem przeglądu jest promowanie twórczości tanecznej, rozwijanie zdolności oraz talentów estradowych wśród dzieci i młodzieży. Impreza ma też na celu spopularyzowanie zespołowych form tańca, promowanie walorów artystycznych i wychowawczych a także możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów w ramach pracy z zespołami tanecznymi. Jest doskonałą okazją do konfrontacji dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych.

REGULAMIN IMPREZY :
1. Rywalizacja taneczna przeprowadzana i oceniana będzie w następujących kategoriach:
- 5-8 lat (dzieci);
- 9-12 lat (juniorzy);
- 13-16 lat (juniorzy starsi)
- powyżej 16 lat (seniorzy).
Kategorie taneczne: hip hop, break dance, disco, show dance, street dance itd. O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika. Ostatecznie kategorie taneczne organizator ustali po analizie kart zgłoszeń.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie jednej lub dwóch prezentacji tanecznych o łącznym czasie nie przekraczającym 10 minut. Należy też zachować dokładną zgodność pomiędzy repertuarem zgłoszonym i prezentowanym w trakcie przeglądu.
3. Przystępujące do przeglądu zespoły taneczne zobowiązane są do przygotowania własnych nagrań muzycznych. Nośnikiem nagrania powinna być płyta CD, mini disc. Każdy z wyżej wymienionych nośników musi posiadać dokładną specyfikację w skład której wchodzić będzie tytuł, autor oraz precyzyjny czas trwania utworu. Ponadto opis musi zawierać nazwę zespołu, imię i nazwisko instruktora, choreografa, a także kategorię taneczną i wiekową zespołu.
4. Zawodnicy oceniani będą według ściśle określonych kryteriów obejmujących dobór repertuaru i muzyki, choreografię, technikę i estetykę wykonania oraz dobór kostiumów i ogólny wyraz artystyczny.
5. Uczestnicy nagradzani będą według następujących zasad :
- I miejsce
- II i III miejsce
- Grand Prix dla najlepszego zespołu przeglądu
- Najlepszy choreografia w kategorii Hip Hop
- Najlepsza choreografia w kategorii Show Dacne
6. Wszystkie formacje otrzymają pamiątkowe dyplomy.
7. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest wpłacenie akredytacji za udział w wysokości 50,00 zł. na konto MOK w Terespolu- PKO BP SA Oddział w Białej Podlaskiej, nr: 34 1020 1260 0000 0102 0108 7881 do dnia 31 maja b. r.
8. W ramach końcowych postanowień organizatorów każda formacja biorąca udział w przeglądzie powinna ubezpieczyć się na okres przejazdu i pobytu osobiście bądź przez instytucje delegujące. Wszystkie koszty przejazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy bądź instytucje delegujące. Organizatorzy wymagają od zespołów uczestniczących w przeglądzie ścisłego przestrzegania przepisów PPOŻ, BHP oraz innych zaleceń. Organizatorzy zapewniają również opiekę medyczną uczestnikom oraz zastrzegają sobie prawo do rejestracji prezentacji w celach promowania oraz dokumentacji przeglądu.
NIE SPEŁNIENIE WARUNKÓW REGULAMINU ELIMINUJE UCZESTNIKÓW Z UDZIAŁU
W KONKURSIE...!
W celu zasięgnięcia szerszych informacji związanych z przeglądem należy kontaktować się z organizatorem imprezy, tel. 083-375-22-65, 661 321 006, 507 170018 ; mokterespol@wp.pl
Prosimy o rozpropagowanie imprezy w środowisku lokalny
 (szkoły, domy kultury, szkoły tańca)
Przy okazji X Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych organizujemy warsztaty taneczne, które odbędą się 8 czerwca na hali przy MOK w Terespolu, w godzinach od 10:00 do 14:00.
Prowadzący to członkowie Akademii Tańca Lublin: 
- 10:00-12:00 - Przemek Smyk "Zbynio" - popping i locking, Piotr Czarnecki "Prodziż" - hip hop, house, breakdance
- 12:00-14:00 - Joanna Miłoszewicz "Yoaśka" - dancehall, Aleksandra Bartylak - taniec współczesny,
Koszt całkowity 20 złotych od osoby. Można wziąć udział w jednej z proponowanych części - koszt 15 zł od osoby. Opłata za warsztaty na miejscu w dniu konkursu. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń (listy uczestników) mailowo do dnia 04.06.2014r. na adres: mokterespol@wp.pl
Podczas warsztatów i przeglądu istnieje możliwość skorzystania z usług cateringu.

Organizatorzy