HISTORIA - WYDARZENIA - INFORMACJE - AKTUALNOŚCI: WITAM NA STRONIE TERESPOL.info24 ORAZ ZAPRASZAM DO ODWIEDZANIA STRONY - "GONIEC TERESPOLSKI - STRONA PRZYJACIÓŁ TERESPOLA I OKOLICY" NA FACEBOOKU

niedziela, 28 czerwca 2015

Jubileusz - 25 lat GOŃCA TERESPOLSKIEGO

Podczas tegorocznej edycji Koncertu Noworocznego, który odbył się w Terespolu 15.02. 2015 roku na hali ZSO Nr1 przy ul.Wojska Polskiego 88, terespolskie pismo <GONIEC TERESPOLSKI>  świętowało jubileusz 25 lat swojego istnienia w przestrzeni publicznej. Historia tego czasopisma zaczęła się latem 1989 roku. Pierwszy wydany numer tej gazety jeszcze jako biuletynu Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Goniec Terespolski trafił do rąk mieszkańców Terespola i okolicy 25 grudnia 1989 roku w Święta Bożego Narodzenia. W ciągu minionych 25 lat wydano 83 numery czasopisma, które jest jedną z najdłużej ukazujących się gazet w północnej części województwa lubelskiego i przetrwało burzliwy okres przemian politycznych i społecznych lat 90 XX wieku.  Goniec Terespolski zajmuje się sprawami społecznymi, kulturą oraz historią regionu. Oprócz przypominania i odkrywania wiedzy o przeszłości tej pięknej nadbużańskiej ziemi, opisuje, informuje i pokazuje również  różne bieżące wydarzenia z Terespola i okolicy. Promuje miasto Terespol i jego okolice.
Historia Gońca Terespolskiego do pobrania tutaj: 
< Goniec Terespolski 25 lecie.pdf >
W ramach tego jubileuszowego spotkania  przyznano nagrody i odznaczenia dla redaktorów Gońca a także zostały ogłoszenie wyników plebiscytów:
- Zasłużony dla Miasta Terespol 2014 
- Przedsięwzięcie Roku 2014
Janusz Tarasiuk, który pełni  funkcję redaktora naczelnego od pierwszych numerów pisma do chwili obecnej z rąk władz miasta Terespol otrzymał nagrodę rzeczową.
Pozostali redaktorzy Gońca otrzymali wiele nagród oraz odznaczenia za swoją społeczną, wieloletnią pracę na rzecz pisma. Marka Ferensa, Adama Jastrzębskiego i Adama Rymaszewskiego wyróżnił poseł Stanisław Żmijan, z kolei Sławomir Sosnowski Marszałek Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie docenił zaangażowanie Kamili Korneluk, Łukasza Pogorzelskiego, Krzysztofa Tarasiuka oraz Lecha Mazura. Starosta bialski Tadeusz Łazowski nagrodził Krystynę Pucer, Edytę Drobysz, Waldemara Bujalskiego i Janusza Sałtrukiewicza. Annę Tomczuk, Karola Niczyporuka i Dominika Sobola nagrodził burmistrz Terespola Jacek Danieluk, zaś Justyna Sowa odebrała wyróżnienie z rąk Prezesa Stowarzyszenia Gminy Miejskiej Terespol Krzysztofa Badalskiego i dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Anny Pietrusik. Wszyscy redaktorzy oraz współpracownicy otrzymali podziękowania wydawcy oraz płytę z filmem o „Gońcu Terespolskim”. 
Przedsięwzięcie Roku 2014
PHU Andrzej Makarewicz z inwestycją: Zajazd ,,Jędrula",
Zasłużony dla Miasta Terespol 2014
 Krystyna Pucer wieloletnia nauczycielka wf oraz propagatorka sportu i Stanisław Żmijan Poseł na Sejm RP

Cała fotorelacja z uroczystości:  <<<<< TUTAJ >>>>>
Relacja filmowa z uroczystości:  < 25 lat Gońca Terespolskiego > 


 Gońca Terespolskiego od pierwszego numeru z grudnia 1989 roku do najnowszych publikacji  można przeglądać lub pobrać tutaj< Bialska Biblioteka Cyfrowa > 


Autor: Adam Rymaszewski

środa, 10 czerwca 2015

Piknik legionowy w Terespolu - 9.06.2015

Dnia 9 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Terespolu i w miejscowej Prochowni miała miejsce uroczystość uczczenia 100. rocznicy przemarszu Legionów Polskich przez Podlasie. Impreza ta odbyła się w ramach obchodów Roku 2015 Rokiem Legionów Polskich w Powiecie Bialskim. Szkoła, wspólnie z Kołem Miłośników Fortyfikacji i Historii Terespola, Klubem Seniora „Srebrny Włos” i Miejskim Ośrodkiem Kultury, zorganizowała przedsięwzięcie pod nazwą Piknik Legionowy, którego koordynatorem była Justyna Sowa, nauczycielka historii w ZSO.
Wcześniej, w szkole, odbywały się zajęcia pozalekcyjne z historii na temat przemarszu Legionów Piłsudskiego przez Podlasie. W ramach tych obchodów zorganizowane zostały konkursy: historyczny „Śladami Legionów po Podlasiu”, fotograficzny „Tędy maszerowały Legiony”, plastyczny „Chłopcy malowani” dla uczniów z terespolskich i okolicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Patronat nad wspominanymi konkursami objęli senator Grzegorz Birecki i poseł Adam Abramowicz. Pierwsza część uroczystości odbyła się w ZSO. W zastępstwie dyrektora, Anna Chaber, powitała gości zaproszonych: senatora Grzegorza Bireckiego reprezentowanego przez Wojciecha Gałabudę, posła Adama Abramowicza, burmistrza Miasta Terespol Jacka Danieluka, proboszcza parafii prawosławnej w Terespolu księdza Jarosława Łosia, prezesa Miejsko-Gminnego Koła Kombatantów w Terespolu Antoniego Jaśkiewicza, zastępcę komendanta Komisariatu Policji w Terespolu Mariana Głuszczuka, przedstawiciela komendanta Placówki Straży Granicznej w Terespolu por.Marcina Krzyżanowskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej w Neplach Mariolę Borodziuk, dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Władysława Reymonta Roberta Wieczorka, Marka Żelisko przedstawiciela oddziału zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej,przewodniczącą Rady Rodziców Annę Dołęgę, radnych Miasta Terespol: Urszulę Artecką, Dorotę Szprychel, Justynę Sowę, członków Klubu Seniora „Srebrny Włos”, członków Koła Miłośników Fortyfikacji i Historii w Terespolu.


Następnie wszyscy zgromadzeni wysłuchali referatu „Legiony Polskie na Południowym Podlasiu”, wygłoszonego przez dra Bogusława Korzeniewskiego. Anna Chaber, wspólnie ze sponsorami, wręczyła pamiątkowe dyplomy i wyróżnienia oraz nagrody. Rozdawaniu nagród towarzyszyły pieśni legionowe w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i klubu seniora. 


W konkursie historycznym w kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce zajął Eryk Jaroszuk - uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Terespolu, drugie miejsce Bartosz Błyskun - uczeń kl. VI Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach, atrzecie miejsce przypadło Patrycji Sawczuk - uczennicy kl. V Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach. Wyróżnienie otrzymała Magdalena Justyna Tarasiuk - uczennica kl. V Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach. W kategorii gimnazjum w konkursie historycznym zwyciężył Michał Warakomski-uczeń kl. III Gimnazjum Publicznego nr 2 w Terespolu. Drugie miejsce przypadło Józefowi Misiejukowi – także uczniowi kl. III wspomnianego gimnazjum. Zwycięzcą konkursu fotograficznego został Jakub Gromada – uczeń kl. VI Zespołu Szkół w Małaszewiczach. Drugie miejsce w tym konkursie zajęła Anna Litwiniuk - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej im. J Ursyna Niemcewicza w Neplach, zaś trzecie miejsce przypadło Erykowi Jaroszukowi – uczniowi kl.VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Terespolu. Największą popularnością wśród uczniów szkół podstawowych cieszył się konkurs plastyczny. Pierwsze miejsce zdobyła Magda Wasiluk - uczennica kl. Va Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu, drugie miejsce zajęła Paulina Mikołajczuk- uczennica kl. VIa wspomnianej szkoły, trzecie miejsce przypadło Dawidowi Walencikowi-uczniowi kl. IV Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach. Wyróżnienia otrzymali: Łukasz Tomaszewski-uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej w Neplach, Natalia Romaniuk-uczennica kl. IVa, Natalia Szołoniuk- kl. IVa, SP1 Terespol,Jakub Paweł Antoniuk - kl. IVa,SP1 Terespol,Marta Michalak - kl. Va, SP1 Terespol,Agnieszka Łukaszuk - kl. IVa SP1Terespol, Eryk Jaroszuk i Dominik Osypowicz - uczniowie kl. VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Terespolu. Należy podkreślić, że dzięki ludziom wielkiego serca i dobrej woli organizatorzy mogli nagrodzić i wyróżnić wspaniałych uczniów, którzy podjęli się trudu wykazania wiedzą ze znajomości historii regionalnej. Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom konkursów legionowych, którymi byli: Grzegorz Birecki – senator Rzeczypospolitej Polskiej, Adam Abramowicz – poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej,Elżbieta Iwaniuk – radna powiatu bialskiego, Bożena Kowalczyk – radna Miasta Terespol, Wojciech Guziuk – radny Miasta Terespol, Dariusz Herlikiewicz – radny Miasta Terespol, Justyna Sowa – radna Miasta Terespol, Urszula Artecka – radna Miasta Terespol, Stanisław Krzemiński – radny Miasta Terespol, płk Artur Barej – komendant placówki Straży Granicznej w Terespolu, Maciej Niedźwiedzki – firma usługowo-handlowa PIXEL w Terespolu. Uczniów do konkursów przygotowywali nauczyciele: Grażyna Oleszczuk – Szabluk, Małgorzata Sowa, Maria Mikołajczak, Edyta Drobysz i Justyna Sowa. Drugą część pikniku stanowiło obejrzenie wystawy Legiony Polskie 1915 – 2015, która znajduje się w miejscowej Prochowni. Oprócz fotografii i przedmiotów z czasów legionowych zgromadzonych w gablotach, odwiedzający to miejsce mieli okazję podziwiać mundur legionisty I Brygady. Na placu przy prochowni wszyscy uczestnicy pikniku delektowali się kiełbaskami z ogniska.


Organizatorzy pikniku składają serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom 
i osobom, które przyczyniły się do organizacji tej imprezy.Justyna Sowa