HISTORIA - WYDARZENIA - INFORMACJE - AKTUALNOŚCI: WITAM NA STRONIE TERESPOL.info24 ORAZ ZAPRASZAM DO ODWIEDZANIA STRONY - "GONIEC TERESPOLSKI - STRONA PRZYJACIÓŁ TERESPOLA I OKOLICY" NA FACEBOOKU

czwartek, 15 maja 2014

Międzynarodowy Bieg Przyjaźni Brześć - Terespol 14.06.2014

Już po raz dziewiąty wystartuje Międzynarodowy Bieg Przyjaźni, który charakteryzuje się cykliczną zmianą miejsca startu i mety. W tym roku start  nastąpi w Brześciu na Białorusi, a meta i zakończenie biegu odbędzie się w Terespolu . Biegacze pobiegną na dystansie ok.12 kilometrów. W zawodach tych promujących sport masowy i międzynarodową współpracę, co roku bierze udział ponad 100 zawodników z Polski, Białorusi, Ukrainy i innych krajów europejskich. Uczestnicy są podzieleni na kategorie do 19 lat, 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50 i więcej.  
Organizatorami Międzynarodowego Biegu Przyjaźni są: Miejski Ośrodek Kultury i Urząd Miasta w Terespolu a także Wydział Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Brześć na Białorusi oraz Klub Olimpijczyka w Terespolu.  


Warunki uczestnictwa:


1. Udział w biegu jest bezpłatny.
2. Zgłoszenia (mailowo, telefonicznie, osobiście) przyjmowane były do 15 maja. 
3. Organizatorzy wyrobią uczestnikom bezpłatne wizy białoruskie. W tym celu należy: wypełnić pismem komputerowym wniosek wizowy, który znajduje się na stronie: MOK TERESPOL  (zakładka pliki do pobrania)
4. Do końca maja dostarczyć do MOK wniosek z kolorowym zdjęciem i paszportem, oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
5. Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo:
- dostarczyć pisemną zgodę obojga rodziców/opiekunów,
- kserokopie ich dowodów osobistych,
- oświadczenie obojga rodziców/opiekunów o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
6. Zawodnicy zostaną objęci ubezpieczeniem.
7. Rejestracja zawodników odbędzie się 14.06.2014 od godziny 7:00 do 8:00 w MOK Terespol, następnie wyjazd autokarem do Brześcia.
8. Start Biegu 11:00 czasu polskiego.

Relacja i galeria foto z biegu: <<<<<<<<<<<< TUTAJ >>>>>>>>>>>>

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz