HISTORIA - WYDARZENIA - INFORMACJE - AKTUALNOŚCI: WITAM NA STRONIE TERESPOL.info24 ORAZ ZAPRASZAM DO ODWIEDZANIA STRONY - "GONIEC TERESPOLSKI - STRONA PRZYJACIÓŁ TERESPOLA I OKOLICY" NA FACEBOOKU

poniedziałek, 28 maja 2018

15 lat Klubu Seniora "Srebrny Włos" w Terespolu.


Zaczęło się dość prozaicznie. W lutym 2003 roku ówczesny dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu, Ryszard Korneluk wspólnie z małżeństwem Zofią i Stanisławem Skolimowskimi oraz grupą seniorów, wpadli na pomysł utworzenia organizacji grupującej osoby potocznie nazywanymi „Trzeciego Wieku”. Jednocześnie w zamyśle organizatorów nie powinna to być grupa, która w opinii społeczeństwa kojarzyła by się jako przysłowiowe „bambosze i różaniec". Działalność grupy nie była nagłośniona. Ale seniorzy samoczynnie przystąpili do tej formy integracji, nadali grupie nazwę  Klub Seniora "Srebrny Włos"
Członkowie klubu zaczęli rozwijać różne aktywne formy działalności m.in.: wycieczki autokarowe, krajoznawcze w Polskę np. w Kotlinę Klodzką, do zamku w Książu, do twierdzy Modlin , na lotnisko Chopina w Warszawie, na ziemie pierwszych Piastów, do huty szkła w Dubecznie, wycieczki rowerowe po okolicach Terespola, spływ Bugiem. Tradycją klubowa stały się też: dzień pieroga, okolicznościowe spotkania sylwestrowe, wielkanocne, wykłady prozdrowotne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wieczory literackie. KS "Srebrny Włos" nawiązał także kontakty z klubami seniorów z Dubeczna, Piszczaca, Małaszewicz oraz z Klubem Seniora "Nadjeżda" z Brześcia, w których seniorzy uczestniczą w ramach wymiany kulturalnej.
                               
Od niemal 5 lat na wniosek aktualnego prezesa klubu Kazimierza Michalaka, w ramach klubu seniora aktywnie działa damsko - męski Zespół Śpiewaczy "Echo Polesia". Zespół występuje regularnie na wielu rożnych imprezach: np. religijnych, "Różaniec do granic", w przeglądach kolędowych, patriotycznych z okazji 3 maja oraz 11 Listopada, rocznicowych, np. 50 lat par małżeńskich, okolicznościowych np.w przeglądach pieśni Maryjnej i popularnej w Polubiczach, festiwalu piosenki dziecięcej w Terespolu. Ma również osiągnięcia w swojej kategorii m.in.:1 miejsce na festiwalu pieśni patriotycznej w Tucznej, 3 miejsce na Powiatowym Festiwalu Pieśni Maryjnej w Leśnej Podlaskiej.

Opiekę kulturalną sprawuje i pomieszczenia do dyspozycji klubu użycza nieodpłatnie Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu. Spotkania klubowe i próby zespołu śpiewaczego odbywają się  w czwartki. Klub jest otwarty na seniorów. Z okazji tej podniosłej rocznicy i uroczystości w dniu 22 maja 2018 roku terespolski Klub Seniora "Srebrny Włos" otrzymał wiele gratulacji, okolicznościowy upominków jak również został obdarowany tortem i statuetką przez burmistrza m. Terespol. 

Tekst: Adam Jastrzębski -  członek Klubu Seniora „ Srebrny Włos” i „ Echa Polesia”. 
Foto:  Zofia Tyburcy - sekretarz Zarządu Klubu.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz