HISTORIA - WYDARZENIA - INFORMACJE - AKTUALNOŚCI: WITAM NA STRONIE TERESPOL.info24 ORAZ ZAPRASZAM DO ODWIEDZANIA STRONY - "GONIEC TERESPOLSKI - STRONA PRZYJACIÓŁ TERESPOLA I OKOLICY" NA FACEBOOKU

sobota, 6 maja 2017

Poświęcenie nowej Kaplicy w Kobylanach

W niedzielę 30 kwietnia 2017 roku ordynariusz siedlecki biskup Kazimierz Gurda w koncelebrze z dziekanem dekanatu terespolskiego ks. Zdzisławem Dudkiem i proboszczem neounickiej parafii w Kostomłotach ks. Zbigniewem Nikoniukiem dokonał poświęcenia rzymskokatolickiej kaplicy w Kobylanach.
Kaplica jest pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Biskup wygłosił także okolicznościową homilię w której przypomniał o istocie Chrystusa utajonego pod postacią Hostii przechowywanej w tabernakulum oraz pod postacią chleba i wina. W uroczystości uczestniczyli księża obecnie pracujący w terespolskiej parafii ks. Zbigniew Rozmysł, ks. Danek Wojciechowski jak również księża, którzy pracowali w naszej parafii w latach poprzednich m.in. ks. Ryszard Andruszczak, ks. Jacek Świątek, ks. Jacek Owsianko, ,,Komitet Budowy Wspólnota Wsi Kobylany”, oraz licznie zebrani mieszkańcy Kobylan i innych miejscowości.
Oprawę muzyczną zapewnił terespolski chór parafialny oraz schola młodzieżowo dziecięca z Kobylan. Ewangelię odśpiewał ks. Zbigniew Nikoniuk. Wszystkich zebranych przywitali i podziękowali za udział wójt gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk oraz sołtys wsi Kobylany Halina Ostapczuk.
Proboszcz terespolskiej parafii ks. Zdzisław Dudek poinformował, że taca z uroczystości poświęcenia zostaje w całości przeznaczona na potrzeby wykonania ławek do nowo wybudowanej kaplicy. Ponadto po wakacjach w kaplicy w Kobylanach będą odprawiane msze w każdą niedzielę o godz. 7.30 . Wskazał też na zbieżność daty poświęcenia z 3 znakami. Są to: 1 znak – ks. biskup Kazimierz Gurda w w swoim herbie biskupim ma elementy |Miłosierdzia Bożego, 2 znak -wielokrotnie przekładany termin otwarcia kaplicy i ostatecznie termin został określony przez ordynariusza na 30 kwietnia 2017 r, 3 znak - terespolski proboszcza w swoich planach marzył o relikwiach św. Faustyny i okazało się, ze przed uroczystością poświęcenia tej kaplicy przyjechał ksiądz, który przywiózł relikwie tej świętej. Pierwsze rozmowy na temat budowy kaplicy były przeprowadzone pomiędzy Komitetem Budowy i Kurią Siedlecką w 2012 roku i zakończyły się uzyskaniem zgody na budowę. Projekt został wykonany w 2013 roku. Uzyskano pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. W 2014 r został wybrany wykonawca robót tzn, firma PRB ELBUD Eliasz Pietraszuk z Łobaczewa Dużego. 19 lipca 2014 r wmurowano kamienie węgielne, jeden z miejsca narodzin Chrystusa podarowany przez W. Chwesiuka z Kobylan i drugi z Grobu Pańskiego. W kapsule umieszczono także listę katolików z Kobylan. W kaplicy może jednorazowo pomieścić się ok.200 osób. 
W czołowej ścianie ołtarzowej znajduje się witraż mozaikowy Chrystusa Miłosiernego z napisem JEZU UFAM TOBIE.

Tekst: Adam Jastrzębski (senior) Foto: Adam Jastrzębski (junior)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz